Algemene Voorwaarden

Financiële verplichtingen 1. Het overeengekomen bedrag is de som die moet betaald worden ofwel bij aanvang van hun act cash of gestort kan worden op rekening Fortis Paribas – IBAN BE 83 220 0316975 15, deze moet dan minstens twee dagen op voorhand van de act volstort zijn, met referentie van datum /plaats. Elk contract via email is bindend of lees punt bij annulatie.2. U dient een omkleedruimte te voorzien ( 20 °warm ) en groot genoeg om minstens twee personen te omkleden.

3. De artiesten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. De artiesten van Striptease-Stripsters hebben het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Gelieve ook te controleren dat uw installatie zelfgebrande cd’s kan afspelen!

4. De artiesten van Striptease-Stripsters zijn voldoende op tijd voor het optreden. Mocht het toch het geval zijn dat de artiest iets verlaat is dan laten wij dit zo spoedig mogelijk weten via mobiel.

5. De artiesten van Striptease-Stripsters en begeleiders hebben recht op voldoende ‘standaard’ consumpties (2 per persoon/per uur aanwezig). De opdrachtgever stelt hiervoor consumptiebonnen beschikbaar, of draagt er in ieder geval zorg voor dat deze bepaling zal worden nageleefd.

6. De artiest zal na zijn act graag iets meedrinken, indien gewenst, met het feestvarken en zal ook graag promomateriaal uitdelen. ANNULERING striptease, paaldans en gogo-dans optredens en topless bedieningen

7. Bij annulering van een striptease paaldans of gogo-dans en topless bedieningen binnen 24 uur is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd aan Striptease-Stripsters. WIJZIGING aantal deelnemers Striptease , Paaldansen, Go Go dansen en Topless bediening

8. Indien een wijziging van het aantal deelnemers van een optreden niet binnen 3 dagen (72 uur) wordt doorgegeven aan Striptease-Stripsters worden de kosten voor het aantal personen die niet deelnemen niet in mindering gebracht.

9. Het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Striptease-Stripsters . Uw toegang hiertoe houd geen licentie in om deze informatie te veelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Striptease-Stripsters.

10. Indien U een factuur wenst komen er 15 euro administratieve kosten bij daar wij vrij zijn van BTW. Stripster Zina